ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κατέχοντας μία από τις πρώτες θέσεις από το 1980 και παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφράσεις λογισμικού σε προσιτές και συμφέρουσες τιμές, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με εκατοντάδες πελάτες (δημόσιους φορείς, εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες όλων των επιπέδων). Εδώ, ποτέ δεν παραβλέψαμε το γεγονός ότι η μέχρι σήμερα παρουσία μας οφείλεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη των πελατών μας που εναπόθεσαν σε μας την ευθύνη για μία αξιόπιστες  μεταφράσεις λογισμικού. Αυτό οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια του ικανού και αφοσιωμένου μεταφραστικού μας επιτελείου και του μονίμου προσωπικού μας που ξεχωρίζουν για τις στενές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές για μεταφράσεις λογισμικού, μας οδηγούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, το μόνιμο προσωπικό και τους μεταφραστές μας. Οι επαφές έχουν καλλιεργηθεί προσεκτικά σε όλα τα επίπεδα και οι ακαδημαϊκές εμπειρίες είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμες καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ανταλλαγή απόψεων, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί γνώση και δημιουργικότητα.

Έχουμε πολύχρονη εμπειρία σε μεταφράσεις λογισμικού που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών κλάδων όπως: αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, αεροδιαστημικής, αθλητισμού, αισθητικής, ανθρωπολογίας, αξιοποίησης φυσικών πόρων & γεωργικής μηχανικής, αρχιτεκτόνων μηχανικών, αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτοματισμού, βιολογίας, βιολογικής γεωργίας, βιολογικών εφαρμογών & τεχνολογιών, βιομηχανίας, βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας, βιομηχανικής πληροφορικής, βιομηχανικού σχεδιασμού, βιοχημείας & βιοτεχνολογίας, γεωγραφίας, γεωλογίας, γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, γεωπονίας, φυτικής και ζωικής παραγωγής, γεωπονικής βιοτεχνολογίας, γεωργικών μηχανών αρδεύσεων, γεωτεχνολογίας & περιβάλλοντος, δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος, δασοπονίας, δημόσιας διοίκησης και διοίκησης επιχειρήσεων. Μεταφράσεις λογισμικού που καλύπτουν τους κλάδους δημόσιας υγιεινής, διατροφής και διαιτολογίας, διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, διαχείρισης πληροφοριών, διδακτικής της τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων, ενέργειας, ενεργειακής τεχνολογίας, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, επιστήμης και τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών, επιστήμης των υλικών, επιστήμης υπολογιστών, επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων, εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, ζωικής παραγωγής, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, ηλεκτρολόγων μηχανικών & τεχνολογίας υπολογιστών, ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και θεολογίας. Μεταφράσεις λογισμικού που καλύπτουν επίσης τους κλάδους θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας, ιατρικής, ιατρικών εργαστηρίων, ιχθυοκομίας και αλιείας, ιχθυολογίας, κατασκευών, κλωστοϋφαντουργίας, λογισμικού, μαθηματικών και στατιστικής, μηχανικής, μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, μηχανικών μεταλλείων μεταλλουργών, μηχανικών οικονομίας και διοίκησης, μηχανικών ορυκτών πόρων, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, μηχανικών περιβάλλοντος, μηχανικών χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης, μηχανολογίας, μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας, μοριακής βιολογίας και γενετικής, μουσικής – μουσικολογίας, μουσικής επιστήμης τέχνης, μουσικής τεχνολογίας ακουστικής, ναυπηγικής, ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών, ναυτιλίας, οδοντιατρικής, οδοντοτεχνικής, οινολογίας τεχνολογίας ποτών και οπτικής. Μεταφράσεις λογισμικού που καλύπτουν και τους κλάδους οχημάτων, πληροφοριακών επικοινωνιακών συστημάτων, πληροφορικής, πληροφορικής τεχνολογίας υπολογιστών, πολιτικών μηχανικών, τεχνολογίας επικοινωνίας, πολυμέσων, προτύπων – πατεντών, ραδιολογίας – ακτινολογίας, τεχνικών, τεχνολογίας, τεχνολογίας τροφίμων, τηλεπικοινωνιών και δικτύων, τηλεπληροφορικής, τηλεπληροφορικής, φαρμακευτικής – φαρμακολογίας, φυσικής, φυσικών πόρων και γεωργίας, φυσικών επιστημών, φυτικής παραγωγής, φωτογραφίας, χημείας, χημικών μηχανικών κ.α.
 
Έχουμε σημαντική εμπειρία στις μεταφράσεις λογισμικού, στην εγχωριοποίηση και στην διεθνοποίηση και των τριών κυρίων κατηγοριών λογισμικών δηλαδή στα λογισμικά συστήματος, στα λογισμικά προγραμματισμού και στα λογισμικά εφαρμογών και έχουμε μεταφράσει ιστότοπους, προγράμματα, βιντεοπαιχνίδια, λειτουργικά συστήματα, οδηγούς συσκευών, διαγνωστικά εργαλεία, servers, παραθυρικά συστήματα, βοηθητικά προγράμματα, ελεύθερα λογισμικά ή λογισμικά ανοιχτού κώδικα, λογισμικά προϊόντων, εκπαιδευτικά λογισμικά, λογισμικά διαχείρισης, υποκλοπής, αριθμητικών υπολογισμών, απομακρυσμένης πρόσβασης, ανταλλαγής αρχείων, διαλειτουργικότητας, οργάνωσης ιατρείων & μικροβιολογικών κέντρων, μετατροπής κειμένου σε ομιλία, λογισμικά δικηγόρων, οικοδομών, υποτροφιών, πωλήσεων, γραφιστικά λογισμικά, λογισμικά μηχανοργάνωσης φροντιστηρίων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, παραγωγής ερωτήσεων σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής, προσομοίωσης του πεδίου ροής, Ο.Τ.Α., επιχειρήσεων, επικοινωνίας, εστίασης παραγγελιοληψίας, διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, μελέτης δικτύων, οργάνωσης των τμημάτων πωλήσεων, μελέτης και αυτόματης σχεδίασης, τιμολόγησης και διαχείρισης καταλόγων, οργάνωσης μεσιτών & εκτιμητών, αυτοματοποιημένου υπολογισμού εφημεριών, ενεργειακά λογισµικά, γεωτεχνικά λογισμικά, λογισμικά σχεδιασμού προσόψεων για φορητά βοηθήματα επικοινωνίας, λογισμικά αποκατάστασης στοιχείων, λογισμικά πλοήγησης, λογισμικά μελετών οδοποιίας, επιμετρήσεων, υδραυλικών, τηλεκπαίδευσης, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ιατρικού γραφείου, διακόσμησης, διαχείρισης ξενοδοχείων, ενεργειακής απόδοσης θερμικών ηλιακών συστημάτων, παραγωγής συχνοτήτων, μηχανικών, αρχιτεκτονικής και τεχνικής μελέτης φωτισμού, επιχειρηματικών εφαρμογών, οδοντιατρικά λογισμικά, λογισμικά λειτουργικών συστημάτων, τεχνικά λογισμικά (Η/Μ εγκαταστάσεις, στατικά, αρχιτεκτονικά, διαχείριση έργων), λογισμικά υπολογισμών αποσυμπίεσης, λογισμικά μαθηματικών κ.α.
 
Μετάφραση λογισμικού μεταξύ των γλωσσών:
 
Αγγλικά, Αγγλικά (CA), Αγγλικά (Η.Π.Α.), Αγγλικά (Ηνωμένου Βασιλείου), Αζερικά, Αϊτινά, Αλβανικά, Αλταϊκά, Αμπχαζιακά, Αραβικά, Αρμενικά, Αστουριακά, ‘Aφρικαανς, Βαλενθιανά,  Βαλτικά, Βασκικά, Βιετναμικά, Βιρμανικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά,  Βουλγαροσκοπιανά, Βρετονικά, Γαλικιακά, Γαλλικά, Γαλλικά (CA), Γαλλικά (Ελβετίας), Γαλλικά (Καναδά), Γερμανικά, Γερμανικά (Αυστρίας), Γερμανικά (Γερμανίας), Γεωργιανά, Γίντις, Γιορούμπα, Γκουαράνι, Γκουτζαρατικά, Γοτθικά, Γροιλανδικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ενετικά, Εσθονικά, Εσπεράντο, Ζουλού, Θιβετιανά, Ιαβαϊκά, Ιαπωνικά, Ινδικά (Χίντι), Ινδονησιακά, Ιουδαιοαραβικά, Ιουδαιοπερσικά, Ιρανικά, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ισπανικά (LA), Ισπανικά (Ευρωπαϊκά), Ιταλικά, Καζακικά, Καταλανικά, Καυκασιακά, Κετσούα, Κινέζικα, Κινέζικα (Απλοποιημένα), Κινεζικά (Καντόνας), Κινέζικα (Μανδαρίνων), Κινέζικα (Παραδοσιακά), Κόγκο, Κορεάτικα, Κορσικά, Κοσοβάρικα, Κουρδικά, Κρεολικά & Πιντζίν (βασισμένα στα Γαλλικά), Κρεολικά (Αϊτής), Κροατικά, Κυργιζικά,  Λάο, Λαοτιανά, Λατινικά, Λετονικά,  Λευκορωσικά, Λιθουανικά, Λομβαρδιανά, Λουξεμβουργιανά, Μαλαγασικά, Μαλαισιακά, Μαλαισιακά (Μανάντο), Μαλτέζικα, Μαυροβουνιακά, Μογγολικά, Μολδαβικά, Μον-Χμερ, Μορδιβιανά, Μπαλινέζικα, Μπενγκάλι, Ναπολιτάνικα, Νεπαλικά, Νιγηριανά, Νιγηριανά (Κορδοφανιακά), Νορβηγικά, Νορβηγικά (Μπόκμαλ), Ντάρι (Αφγανικά), Οθωμανικά, Ολλανδικά, Ουαλικά, Ουγγρικά, Ουζμπεκιστανικά, Ουκρανικά, Ουολοφικά, Ουρντού (Πακιστανικά), Πάστο (Αφγανικά), Περσικά, Περσικά (Φαρσί), Πολωνικά, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Πορτογαλικά (Κρεόλ), Πορτογαλικά (Πορτογαλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σαρδηνιακά, Σερβικά, Σερβοκροατικά, Σικελικά, Σινοθιβετιανά, Σκοπιανά, Σκωτσέζικα, Σλάβικα, Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Σομαλικά, Σουαχίλι, Σουηδικά, Συριακά, Ταϊβανέζικα, Ταϊλανδικά, Ταταρικά, Τατζικιστανικά, Τουρκικά, Τουρκμενιστανικά, Τσετσένικα,  Τσέχικα, Φιλιππινέζικα, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Χάουσα, Χίντι, Χίντι (Ινδικά), Χίντι (Ουρντού), Χμερ, Χμερ (Καμποτζιανά).
 
Αν λοιπόν ψάχνετε για ποιοτικές μεταφράσεις λογισμικού, ελπίζουμε ότι εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες και τις εξασφαλίσεις εκείνες που θα σας χρησιμεύσουν για να πάρετε τη τελική απόφασή σας σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου φορέα για  μεταφράσεις λογισμικού. Θα δείτε ότι εδώ ξεχωρίζει η σύνθετη διεπιστημονική πολυδιάστατη προσέγγιση, που σήμερα συναντάται ευρέως σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και επιστήμες από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για το φαινόμενο της επικοινωνίας.
 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες για μεταφράσεις λογισμικού, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είμαστε όλοι ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες για μεταφράσεις λογισμικού και μη διστάσετε να μας ζητήσετε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας που θα περιλαμβάνει τιμές προσαρμοσμένες στη τρέχουσα κατάσταση.
Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.