ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο ψάχνοντας πού θα αναθέσετε την επόμενη μετάφρασή σας. Παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφραστικές υπηρεσίες από το 1980 είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με δικηγόρους, επισήμους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες, υπουργεία, γενικές γραμματείες, δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, Ο.Τ.Α. (νομαρχιακές και δημοτικές αυτοδιοικήσεις), πρεσβείες, ξένες αποστολές, κυβερνητικές υπηρεσίες κ.α. Στο Μεταφραστικό μας Οργανισμό ποτέ δεν παραβλέψαμε το γεγονός ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στην εμπιστοσύνη των πελατών μας που εναπόθεσαν σε μας την ευθύνη για αξιόπιστες μεταφραστικές υπηρεσίες και στα πλαίσια αυτών των υπηρεσιών συνεργαζόμαστε με δικηγόρους για την δικηγορική επικύρωση των μεταφράσεων σε ένα μεγάλο αριθμό γλωσσικών συνδυασμών. Αυτό στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια του ικανού και αφοσιωμένου μεταφραστικού μας επιτελείου και του μονίμου προσωπικού μας που ξεχωρίζουν για τις στενές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές μας οδηγούν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες, το μόνιμο προσωπικό και τους μεταφραστές μας. Οι επαφές έχουν καλλιεργηθεί προσεκτικά σε όλα τα επίπεδα και οι ακαδημαϊκές εμπειρίες είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμες καθιστώντας έτσι πιο εύκολη την ανταλλαγή απόψεων, που χωρίς αυτή δεν μπορεί να αναπτυχθεί η γνώση και η δημιουργικότητα.

Αν λοιπόν ψάχνετε για ποιοτικές μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούν δικηγορική επικύρωση, ελπίζουμε ότι εδώ θα βρείτε τις πληροφορίες και τις εξασφαλίσεις εκείνες που θα σας χρησιμεύσουν για να πάρετε τη τελική απόφασή σας σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης Μεταφραστικής επιχείρησης για τις μεταφραστικές ανάγκες σας με δικηγορική επικύρωση. Θα δείτε ότι εδώ ξεχωρίζει η σύνθετη διεπιστημονική πολυδιάστατη προσέγγιση, που σήμερα συναντάται ευρέως σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, φέρνοντας κοντά επιστήμονες και επιστήμες από ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών κλάδων που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για το φαινόμενο της επικοινωνίας.
 
Παρακάτω παραθέτουμε απόσπασμα από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Νόμο υπ' αριθ. 4194 "Νέος Κώδικας Δικηγόρων":
 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
 Αρ. Φύλλου 208
 27 Σεπτεμβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194
Κώδικας Δικηγόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
 Γενικό Μέρος
.......................
 'Αρθρο 36:   Περιγραφή του έργου του δικηγόρου.
1. .....
2.Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: α) η έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και η σύνταξη των σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων. Η αίτηση και η λήψη των πιστοποιητικών και αντιγράφων δεν απαιτεί παράσταση ή διαμεσολάβηση δικηγόρου. β) η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε. δ) η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα του, όπως προβλέπεται στο άρθρο 42 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
  Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 
 
'Εγγραφα που χρήζουν επίσημης μετάφρασης με δικηγορική επικύρωση:
 
• ΑΓΩΓΕΣ
• ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
• ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ
• ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
• ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
• ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
• ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
• ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
• ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΔΙΑΘΗΚΕΣ
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΕΠ
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
• ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
• ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
• ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ
 ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΔΕΙΑΣ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΣΕΠ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΚΑ
• ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕ APOSTILLE
 ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ
• ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΟΡΙΑΣ
 
• ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
• ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
• ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
• ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
• ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
• ΕΞΩΔΙΚΑ
• ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
• ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ
• ΕΦΕΣΕΙΣ
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
• ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
• ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
• ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΑΜΟΥ
• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
• ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΑ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
• ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• ΝΟΜΟΙ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΠΑΤΕΝΤΕΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
 
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ 
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
• ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
• ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ
• ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ - ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
• ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ ΤΕΙ
• ΠΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
• ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
• ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ
• ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
• ΠΤΥΧΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
• ΠΤΥΧΙΑ ΡΩΣΙΚΩΝ
• ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
• ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ
• ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
• ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ
• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΑΜΕΙΑ
• ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΦΕΚ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
• ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες για μεταφραστικές υπηρεσίες με δικηγορική επικύρωση μεταφράσεων σε συγκεκριμένες γλώσσες, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είμαστε όλοι ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε στα γραφεία μας για να εξυπηρετήσουμε τις μεταφραστικές ανάγκες σας με δικηγορική επικύρωση μεταφράσεων σε συγκεκριμένες γλώσσες και μη διστάσετε να μας ζητήσετε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας που θα περιλαμβάνει λογικές τιμές.

 

Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.