Αρχική>ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE)

Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE)

 
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από την ιστοσελίδα:

https://www.apdattikis.gov.gr/ypotheseis politon/%CF%83%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B7%CF%82/

της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και κατατοπίζει πλήρως τους πολίτες σχετικά με τα έγγραφα για τα οποία απαιτείται Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE) ΠΡΟ της μετάφρασής τους.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης της 05ης Οκτωβρίου 1961 (APOSTILLE) είναι η επισημείωση που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων.

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης ΔιοίκηAσης Αττικής είναι η αρμόδια – κατά χωρική αρμοδιότητα – αρχή για τον Νομό Αττικής ως προς τα διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων. Με το υπ’ αριθμόν 5325/02-02-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκεντρώσεως, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες. Ουδεμία διάταξη του νόμου 1497/1984 έχει τροποποιηθεί από μεταγενεστέρους νόμους.

Ως διοικητικά νοούνται επίσης, και μη πολιτικά έγγραφα, όπως: τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμ. 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδονται από τις Ανεξάρτητες Αρχές, εμπίπτουν, ομοίως, στην αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στα παραπάνω είδη εγγράφων δεν συμπεριλαμβάνονται αυτά που περιέχονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας καθώς και τα δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Η Σφραγίδα της Χάγης για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής χορηγείται, ατελώς, από το Γραφείον που ανήκει στη Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Γ.Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, 1ος όροφος, Αθήναι).

Ώρες υποδοχής κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία: 09:00-14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες (Απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. 123567/07-10-2021).

Σε περίπτωση συνωστισμού, η εξυπηρέτηση δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν προγραμματισμού βάσει της Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οίκ.29383/30-4-2022 (Φ.Ε.Κ. 2137/τ.Β’/30-4-2022).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, προτείνεται η αποστολή και επιστροφή εγγράφων μέσω συστημένης επιστολής ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (εφόσον ο ενδιαφερόμενος δώσει σχετική εντολή προς την εταιρεία ταχυμεταφορών είναι δυνατή η παραλαβή των εγγράφων αυθημερόν) στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) – Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 – Τ.Κ. 115 25 – ΑΘΗΝΑ.

Πρέπει να αναφέρονται: ο αριθμός των εγγράφων που θα προσκομιστούν, το είδος τους και η χώρα προορισμού.

Επισημαίνεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο και παραμονή στην Υπηρεσία μας. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ καθώς και η τήρηση αποστάσεως 1,5 μέτρου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν διαθέσιμα στον τηλεφωνικό κατάλογο της Υπηρεσίας – κεντρική σελίδα
Παρατίθεται κατάλογος των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην διεθνή Σύμβαση της Χάγης:
Κατάλογος χωρών στις οποίες χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο από την αρμόδια για τη χορήγηση της επισημειώσεως αρχή (υπ’ αριθμ. 9190/31-3-2003, και οίκ.36396/10-6-2008 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών). Η υπογραφή πρέπει να είναι η πρωτότυπη και όχι προεκτυπωμένη ή με σφραγίδα. Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα – ακριβή φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή με όλες τις προϋποθέσεις που ισχύουν από τις διατάξεις των νόμων (υπ’ αριθμ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών). Δεν γίνονται δεκτά ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή Βεβαιώσεις από το Εθνικό Δημοτολόγιο ή μέσω της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr.

Τονίζεται πως η Apostille, ΟΥΔΟΛΩΣ σχετίζεται με τις διατάξεις της ρυθμίσεως για την κατάργηση της υποχρεώσεως υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων του Ν.4250/2014 (υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18660/28-7-2014 ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ και 29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ.).

Η επικύρωση ενός εγγράφου δεν συνιστά ανανέωση, μεταγενέστερη έκδοση, χρονική επέκταση ή παράταση της αρχικής ισχύος αλλά μόνο αναπαραγωγή του πρωτοτύπου (ΔΙΚΠΟ/Φ.22-3-2005/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.)

Η διάρκεια ισχύος των εγγράφων που προσκομίζονται προς επισημείωση καθορίζεται από τη νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις – εγκυκλίους που εφαρμόζει η εκδούσα αρχή.

Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν από τους ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως (όπως ορίζεται από τη νομοθεσία) στο αρμόδιο Γραφείο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς (courier) εφόσον βεβαίως, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ν.1497/1984. Ακόμη, συμφώνως με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 (ΦΕΚ 896/16-7-2002) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, «μπορεί να γίνει υποβολή εγγράφων στα Κ.Ε.Π. για την προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την Επισημείωση». Στα πλαίσια της συντομότερης εξυπηρετήσεως των συναλλασσόμενων και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους του Γραφείου να εξαντληθούν τα όποια περιθώρια ευελιξίας είναι διαθέσιμα (όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων, άμεση παράδοση επισημειωμένων εγγράφων κτλ).

Η Apostille πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και ενδεχομένως τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.
Η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με Apostille υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού. Δεκτά γίνονται και τα έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-Apostille) εφόσον αυτή έχει υιοθετηθεί από ένα κράτος. Δεν αλλοιώνεται η Apostille εάν είναι ηλεκτρονικώς συμπληρωμένη ή διαφορετικού μεγέθους ή εμπεριέχει πρόσθετα στοιχεία εκτός του πλαισίου της.
Εναπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους προελεύσεως να καθορίσει τη δημοσία φύση ενός εγγράφου και να προσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να το εκδώσει.

Οι αρμόδιες αρχές για την Επισημείωση μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εκτός της διαδικασίας εκδόσεως των Επισημειώσεων για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης ή άλλων παραβάσεων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από την Περιφέρεια Αττικής: Λ. Συγγρού 80 – 88, Περιοχή Συγγρού-Φιξ, 3ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (213) 2065069 – 073 και (213) 2065166. Ιστοσελίδα: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17931&Itemid=755

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνείτε πρώτα με τα κεντρικά Γραφεία της Περιφερείας Αττικής.

Τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Αθηνών (όχι απλά φωτοαντίγραφα), τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τα Ειρηνοδικεία της αρμοδιότητος του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον Προϊστάμενο Ειρηνοδίκη, τα θεωρημένα αντίγραφα δικαστικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από το Εφετείο Αθηνών, την Εισαγγελία Εφετών, τον ?ρειο Πάγο, και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έχει θεωρηθεί σ’ αυτά η υπογραφή του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Πρόεδρο ή Εισαγγελέα επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 6, γραφείο 108, αριθμός τηλεφώνου: (210) 8841618, προηγείται μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3)). Ώρες κοινού: 9:30 – 12:30 καθημερινά. Ιστοσελίδα: http://www.protodikeio-ath.gr.
Τα θεωρημένα αντίγραφα συμβολαιογραφικών εγγράφων Περιφερείας του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα θεωρημένα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία της ιδίας Περιφερείας (όταν φέρουν υπογραφή του Υποθηκοφύλακα – σε άλλη περίπτωση υπογράφοντος τη Σφραγίδα της Χάγης χορηγεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση), τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου, με επικύρωση από τον Πρόεδρο των Επιμελητών και τα θεωρημένα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου που εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης επίσης από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Σχετικό είναι και το υπ΄αριθμ. 5325/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το υπ΄αριθμ. 3071/07-4-2017 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Για τα δικαστικά έγγραφα του Πειραιώς, ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Επικοινωνήστε με το Πρωτοδικείο Πειραιώς (Λεωφόρος Σκουζέ 3-5 και Φίλωνος, Πειραιάς, γραφείο 628 – 6ος όροφος, ώρες λειτουργίας: 07:00-15:00, αριθμoί τηλεφώνου: 2132157206. Ιστοσελίδα: https://www.protodikeio-peir.gr

Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, από το Διοικητικό Εφετείo και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Αμπελόκηποι, αριθμός τηλεφώνου: (210) 6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του Γραμματέως από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

Έγγραφα που δεν επισημειώνονται με το Apostille επικυρώνονται από το Πρωτοδικεία ή τις Εισαγγελίες πρωτοδικών (την Εισαγγελία Πρωτοδικών για την Αθήνα – πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 16, 2ος όροφος, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 8827664 και (210) 8833122).

Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο, επιβάλλεται με την υπ΄αριθμ. 47999 (Φ.Ε.Κ. 1399/τ. Β’/ 07-6-2013) απόφαση, τέλος ύψους 10 ευρώ (€10), με διπλότυπο ειπράξεως τύπου Β για την επίθεση της Σφραγίδας της Διεθνούς Συμβάσεως Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Το παράβολο αυτό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Καθώς και μεγαρόσημο ύψους τριών ευρώ (€3).

Για τα εκτός Αττικής δικαστικά έγγραφα αρμόδιες για το Apostille είναι οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες.

Παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος με τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης ανά νομό της Ελλάδος. Προτείνεται η επιβεβαίωση εκ μέρους των ενδιαφερομένων για ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων επικοινωνίας των λοιπών υπηρεσιών.

Στοιχεία επικοινωνίας των υπολοίπων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που χορηγούν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

Λόγω της έκτακτης επικαιρότητας οι υπηρεσίες προσαρμόζουν το ωράριο υποδοχής κοινού οπότε προτείνεται η επικοινωνία για τυχόν μεταβολές.

Η Επισημείωση προηγείται της Μεταφράσεως!

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την σφραγίδα της Συμβάσεως της Χάγης (APOSTILLE) στην περίπτωση που προέρχονται από Αρχή χώρας συμβεβλημένης σ’ αυτήν, σε κάθε άλλη δε περίπτωση εφόσον φέρουν θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προελεύσεως του εγγράφου ή από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κ.Ε.Π.Π.Α. του Υπουργείου Εξωτερικών ή το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.) Θεσσαλονίκης, Διοικητήριο (για την επικύρωση της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων των ξένων Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών στην Ελλάδα). Σχετικός είναι ο Ν. 3712/2008 – ΦΕΚ 225/Α’/5.11.2008.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html , μπορείτε να πληροφορηθείτε για το «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» , όπου περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μεταφράσεως δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. ?λλωστε, η επισημείωση σε μετάφραση θα βεβαιώνει τη γνησιότητα της υπογραφής του μεταφραστή και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε και όχι τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα του υπογράφοντος στο έγγραφο το οποίο μεταφράστηκε (υπ’ αριθμόν οίκ. 36718/13-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Συμφώνως με το άρθρον 36 παρ. 2γ του Κώδικος περί Δικηγόρων (Ν. 4194/ 27-9-2013), επιτρέπεται από τον δικηγόρο η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Συνεπώς στο τέλος του μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Τόπος-ημερομηνία

Συνεπώς στο τέλος του μεταφρασμένου κειμένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω κείμενο: «Ακριβής μετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω την μετάφραση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί Δικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μεταφράζω. Η ως άνω μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο.

Τόπος-ημερομηνία

ο/η δικηγόρος που μεταφράζει και βεβαιώνει»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του δικηγόρου που έκανε την μετάφραση (για τις περιπτώσεις που δεν είναι αποδεκτή η ιδιωτική μετάφραση σε χώρες του εξωτερικού χωρίς τη Σφραγίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας).

Σε κάθε περίπτωση η χώρα υποδοχής του εγγράφου είναι αυτή που καθορίζει τον τύπο των μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές αναλόγως από πού αυτές προέρχονται (επίσημες μεταφραστικές αρχές, δικηγόροι, ορκωτοί μεταφραστές, προξενεία, ινστιτούτα κτλ).

Σημαντική σημείωση σχετικά με την μετάφραση:

Επειδή σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις ζητείται και η επικύρωση επί των μεταφράσεων, θα μπορούσε να επισυναφθεί βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο η οποία θα πιστοποιεί τη δυνατότητα του μεταφράσαντος να πραγματοποιεί τις συγκεκριμένες μεταφράσεις με αναφορά στα στοιχεία του εγγράφου. Εναλλακτικώς , ο μεταφραστής σε ξεχωριστή δήλωση στην οποία θα θεωρηθεί αρμοδίως το γνήσιο της υπογραφής του δύναται να αναφέρει την ιδιότητά του και τα στοιχεία του εγγράφου που έχει μεταφράσει.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και ξένες διπλωματικές αρχές επικυρώνονταιαπό το Τμήμα Επικυρώσεων του Υπουργείου Εξωτερικών – Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄) – (Ακαδημίας 3, Αθήνα, τηλ.: (210) 3682040 έως 43, ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/kep-politon-kai-apodimon-ellinon.html). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών – Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: www.coe.int) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι: Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μολδαβία,

Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Ρουμανία.

Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Συμβάσεως της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις (Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία: Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: 213 1364113 και 213 1364131, και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών (Ακαδημίας 3, Αθήνα, αριθμοί τηλεφώνου: (210) 3682040 έως 43).Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τα Υπουργεία που ανήκουν (π.χ. έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών).

Για τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Χάγης χορηγείται αποκλειστικώς από την χώρα εκδόσεως του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπεράσματα και συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Μονίμου Γραφείου Συνδιασκέψεως Χάγης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την χορήγηση του Apostille ανά χώρα μπορούν να βρεθούν στην εξής διαδρομή: www.hcch.net -> Apostille -> Competent Authorities

Χρήσιμες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/EpikEgheiridio29032018.pdf από όπου μπορούν να ληφθούν η “Σύμβαση της επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης” και το “Apostille Εγχειρίδιο”.

Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Συγκεκριμένα, αυτών που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και αυτών που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τελέσεως γάμου ή της εκδόσεως μίας ληξιαρχικής πράξεως. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε. Οι λοιπές χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι: Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/1191, στα πλαίσια της προωθήσεως της ελευθέρας κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλουστεύσεως των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων εντός της Ε.Ε., θεσπίζονται πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε., σχετικώς με τη γέννηση, τον θάνατο,τον γάμο, το λευκό ποινικό μητρώο,την οικογενειακή κατάσταση,την καταχωρισμένη συμβίωση τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως μεταφραστικά βοηθήματα συνημμένα σε δημόσια έγγραφα και τα οποία δεν επισημειώνονται με Apostille.

Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α’), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθμ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.

Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας γάμου (Μόναχο, 05-9-1980) με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’ 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.
Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, πέραν της Ελλάδος, είναι:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία. Προφανώς, δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή η επισημείωση με το Apostille.

Για τα παλαιά έγγραφα δικαστικής φύσεως, τα οποία έχουν εισαχθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (σχετική ιστοσελίδα: http://www.gak.gr), εφόσον χορηγηθούν ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του αρχείου, αυτά επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 
Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις και τα τιμολόγια εξαιρούνται της επισημειώσεως.