Μετάφραση

 
Έχουμε διεκπεραιώσει κείμενα που συμπεριλαμβανονται στους περισσότερους από τους παρακάτω κλάδους επιστημών:
 
 
•Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
•Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
•Αγροτικής Ανάπτυξης
•Αγροτικής Οικονομίας Και Ανάπτυξης
•Αισθητικής
•Ανακαίνισης Αποκατάστασης Κτηρίων
•Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπιού
•Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
•Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
•Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας
•Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
•Αυτοματισμού
•Βαλκανικών-Σλαβικών-Ανατολικών Σπουδών
•Βαλκανικών σπουδών
•Βιβλιοθηκονομίας
•Βιολογίας
•Βιολογικής Γεωργίας
•Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών
•Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας
•Βιομηχανικής Πληροφορικής
•Βιομηχανικού Σχεδιασμού
•Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας
•Βρεφονηπιοκομίας
•Βυζαντινών & Νεοελληνικών σπουδών
•Γαλλικής Γλώσσας Φιλολογίας
•Γερμανικής Γλώσσας Φιλολογίας
•Γεωγραφίας
•Γεωλογίας
•Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
•Γεωπονίας
•Γεωπονίας Φυτικής & Ζωικής παραγωγής
•Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
•Γεωργικών Μηχανών Αρδεύσεων
•Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος
•Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
•Γραφιστικής
•Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
•Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
•Δασοπονίας
•Δημόσιας Διοίκησης
•Δημόσιας Διοίκησης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
•Δημόσιας Υγιεινής
•Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
•Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνιακής Πολιτικής
•Διακοσμητικής
•Διατροφής & Διαιτολογίας
•Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων
•Διαχείρισης Πληροφοριών
•Διδακτικής της Τεχνολογίας Και Ψηφιακών Συστημάτων
•Διεθνούς Εμπορίου
•Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολίτικων Σπουδών
•Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
•Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
•Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης
•Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
•Διοίκησης Διαχείρισης Έργων
•Διοίκησης Επιχειρήσεων
•Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
•Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
•Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
•Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
•Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής
•Εμπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
•Εμπορίας Διαφήμισης & Marketing
•Ενεργειακής Τεχνολογίας
•Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
•Επισκεπτών Επισκεπτριών Υγείας
•Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
•Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
•Επιστήμης Και Τεχνολογίας Υπολογιστών
•Επιστήμης Και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνίων
•Επιστήμης Της Διαιτολογίας– Διατροφής
•Επιστήμης Των Υλικών
•Επιστήμης Υπολογιστών
•Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
•Επιστημών Αγωγής
•Επιστημών Θάλασσας
•Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
•Επιστημών της Τέχνης
•Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων
•Επιχειρησιακής Έρευνας & Μάρκετινγκ
•Εργοθεραπείας
•Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση στο Εμπόριο
•Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία
•Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
•Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων
•Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
•Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών επιστημών
•Ζωικής Παραγωγής
•Ηλεκτρολογίας
•Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
•Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
•Ηλεκτρονικής
•Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
•Θεατρικών σπουδών
•Θέατρου
•Θεολογίας
•Θερμοκηπιακών καλλιεργειών & Ανθοκομίας
•Ιατρικής
•Ιατρικών Εργαστηρίων
•Ιστορίας
•Ιστορίας & Αρχαιολογίας
•Ιστορίας & Εθνολογίας
•Ιστορίας Αρχαιολογίας
•Ιταλικής & Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
•Ιταλικής Γλώσσας Φιλολογίας
•Ιχθυοκομίας & Αλιείας
•Κλασικών Σπουδών & Φιλοσοφίας
•Κλωστοϋφαντουργίας
•Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
•Κοινωνικής Διοίκησης
•Κοινωνικής Εργασίας
•Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
•Κοινωνικών & Πολίτικών Επιστήμων
•Κοινωνιολογίας
•Κτηνιατρικής
•Λαϊκής Παραδοσιακής Μουσικής
•Λογιστικής
•Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
•Λογοθεραπείας
•Μαθηματικών
•Μαθηματικών & Στατιστικής
•Μαιευτικής
•Μεθοδολογίας της Ιστορίας
Θεωρίας της Επιστήμης
•Μεσογειακών Σπουδών
•Μετάφρασης & Διερμηνείας
•Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
•Μηχανικών Η/Υ
•Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
•Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
•Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης
•Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
•Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
•Μηχανικών Περιβάλλοντος
•Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Αιγαίου
•Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
•Μηχανολογίας
•Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
•Μηχανολόγων Μηχανικών
•Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
•Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής
•Μουσικής Επιστήμης Τέχνης
•Μουσικής Τεχνολογίας Ακουστικής
•Μουσικών Σπουδών
•Ναυπηγικής
•Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
•Ναυτιλιακών σπουδών
•Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
•Νομικής
•Νοσηλευτικής
•Ξένων Γλωσσών
•Ξένων Γλωσσών & Φιλολογιών
•Οδοντιατρικής
•Οδοντοτεχνικής
•Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας
•Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
•Οικονομικών
•Οικονομικών επιστημών
•Οινολογίας Τεχνολογίας Ποτών
•Οπτικής
•Οργάνωσης & Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
•Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
•Οχημάτων
•Παιδαγωγικά Νηπιαγωγών
•Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
•Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
•Περιβάλλοντος
•Πληροφοριακών Επικοινωνιακών Συστημάτων
•Πληροφορικής
•Πληροφορικής Επικοινωνιών
•Πληροφορικής Τεχνολογίας Υπολογιστών
•Πληροφορικής Τηλεπικοινωνίων
•Πολιτικής Επιστήμης
•Πολιτικής Επιστήμης Δημόσιας Διοίκησης
•Πολιτικής Επιστήμης Ιστορίας
•Πολιτικών Μηχανικών
•Πολιτισμικής Τεχνολογίας Επικοινωνίας
•Ραδιολογίας & Ακτινολογίας
•Στατιστικής
•Στατιστικής & Αναλογιστικής Επιστήμης
•Στατιστικής Ασφαλιστικής Επιστήμης
•Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Εκμεταλλεύσεων
•Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
•Τηλεπικοινωνίων & Δικτυών
•Τηλεπληροφορικής Διοίκησης
•Τμήμα Πληροφορικής
•Τουριστικών Επαγγελμάτων
•Τουριστικών Επιχειρήσεων
•Τούρκικων σπουδών
•Φαρμακευτικής
•Φιλολογίας
•Φιλοσοφίας
•Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής
•Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
•Φιλοσοφικών Κοινωνικών σπουδών
•Φυσικής
•Φυσικοθεραπείας
•Φυσικών επιστημών
•Φυτικής Παραγωγής
•Φωτογραφίας
•Χημείας
•Χημικών Μηχανικών
•Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής
•Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
•Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών Και Ψυχολογίας
 
Γλώσσες που μεταφράζουμε
 
Μετάφραση Αγγλικών
Μετάφραση Αζερικών
Μετάφραση Αλβανικών
Μετάφραση Αραβικών
Μετάφραση Αρμενικών
Μετάφραση Αφρικαάνς
Μετάφραση Βιετναμικών
Μετάφραση Βοσνιακών
Μετάφραση Βουλγαρικών
Μετάφραση Γαλικιανών
Μετάφραση Γαλλικών
Μετάφραση Γερμανικών
Μετάφραση Γεωργιανών
Μετάφραση Γίντις
Μετάφραση Γροιλανδικών
Μετάφραση Δανικών - Δανέζικων
Μετάφραση Εβραϊκών
Μετάφραση Ελληνικών
Μετάφραση Εσθονικών
Μετάφραση Ζουλού
Μετάφραση Θιβετιανών
Μετάφραση Ιαβαϊκών
Μετάφραση Ιαπωνικών
Μετάφραση Ινδικών - Χίντι
Μετάφραση Ινδονησιακών
Μετάφραση Ιρανικών - Περσικών - Φαρσί
Μετάφραση Ιρλανδικών
Μετάφραση Ισλανδικών
Μετάφραση Ισπανικών
Μετάφραση Ιταλικών
Μετάφραση Καζακικών
Μετάφραση Καταλανικών
Μετάφραση Κινέζικων
Μετάφραση Κορεάτικων
Μετάφραση Κουρδικών
Μετάφραση Κροατικών
Μετάφραση Λάο - Λαοτινών
Μετάφραση Λατινικών
Μετάφραση Λετονικών
Μετάφραση Λευκορωσικών
Μετάφραση Λιθουανικών
Μετάφραση Μαλαγασικών
Μετάφραση Μαλαισιανών
Μετάφραση Μαλτέζικων
Μετάφραση Μαυροβουνιακών
Μετάφραση Μογγολικών
Μετάφραση Μολδαβικών
Μετάφραση Μπενγκάλι
Μετάφραση Νεπαλικών
Μετάφραση Νορβηγικών
Μετάφραση Ντάρι - Αφγανικών
Μετάφραση Οθωμανικών - Παλαιοτουρκικών
Μετάφραση Ολλανδικών
Μετάφραση Ουγγρικών
Μετάφραση Ουκρανικών
Μετάφραση Ουρντού Πακιστανικών
Μετάφραση Πάστο ή Παστού Αφγανικών
Μετάφραση Πολωνικών
Μετάφραση Πορτογαλικών
Μετάφραση Ρουμανικών
Μετάφραση Ρωσικών
Μετάφραση Σερβικών
Μετάφραση Σκοπιανών - Μακεδονικών - Σλαβομακεδονικών - Βορειομακεδονικών
Μετάφραση Σλοβακικών
Μετάφραση Σλοβενικών
Μετάφραση Σομαλικών
Μετάφραση Σουαχίλι
Μετάφραση Σουηδικών
Μετάφραση Ταϊλανδικών
Μετάφραση Ταϊβανέζικων
Μετάφραση Τουρκικών
Μετάφραση Τσεχικών
Μετάφραση Φιλιππινέζικων
Μετάφραση Φινλανδικών
Μετάφραση Φλαμανδικών
Μετάφραση Χμερ Καμποτζιανών
 
 Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο