Αρχική>ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ > ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ > 7η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

7η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο συντάκτης αρχίζει τη διαδικασία της σύνταξης φροντίζοντας για:

  • Την ορθή παρουσίαση του κειμένου της μετάφρασης στην τελική του μορφή.
  • Την εξασφάλιση ότι το κείμενο είναι εξίσου φυσικό, αποδεκτό και αντιμετωπίσιμο σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως το πρωτότυπο.
  • Τις αποδόσεις που πρέπει είναι πάντα η φυσική συνέπεια της συγκέντρωσης των ιδεών και των εισροών από ομάδα ανθρώπων.
  • Την αισθητική βελτίωση του κειμένου της μετάφρασης.
Και παράλληλα ο επόπτης προβαίνει:
  • Στη συνεχή διύλιση του κειμένου στην ουσία του κατά την εξέλιξη των διαδικαστικών φάσεων.
  • Στη σύνταξη αναφοράς που θα επιφέρει ποιοτικές αλλαγές με σκοπό την βελτίωση της διαδικασίας επομένων μεταφράσεων.
  • Στη συνεχή παρακολούθηση τήρησης του χρονοδιαγράμματος χωρίς την έκπτωση των αρχών μας και των διασφαλίσεων ποιότητας.
 
Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.