Αρχική>ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ > ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ > 3η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

3η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο επόπτης του μεταφραστικού έργου μαζί με τη διεύθυνση προβαίνει :

 • Στην επιλογή μεταφραστικών εργαλείων, βάσεων δεδομένων, εξειδικευμένων λεξικών, συγγραμμάτων, ιστοτόπων και των υπαρχόντων διαθεσίμων μεταφράσεων κειμένων του ίδιου τομέα από προηγούμενα έργα.
 • Στον έλεγχο της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας του κειμένου.
 • Στη διεκπεραίωση των δοκιμαστικών κειμένων μεταφράσεων.
 • Στην προεπιλογή των μεταφραστών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Στην προεπιλογή των επιμελητών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Στην προεπιλογή των τεχνικών συμβούλων (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας.
 • Στην προεπιλογή των συντακτών (δοκιμαζομένων και εμπείρων) που θα λάβουν μέρος στη δοκιμαστική διαδικασία οι οποίοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας του αναγνώστη.
 • Στην ανάθεση ενδεικτικών τμημάτων του κειμένου στους προεπιλεγέντες μεταφραστές για τη δειγματική μετάφραση.
 • Στην αξιολόγηση των δειγματικών μεταφράσεων και τελική επιλογή των μεταφραστών που θα λάβουν μέρος στη μεταφραστική διαδικασία.
 • Στην ανάθεση των μεταφράσεων των τελικώς επιλεγέντων μεταφραστών στους προεπιλεγέντες επιμελητές για τη δειγματική επιμέλεια.
 • Στην αξιολόγηση των δειγματικών επιμελειών και τελική επιλογή των επιμελητών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της επιμελείας.
 • Στην ανάθεση των μετά την επιμέλεια κειμένων μετάφρασης των τελικώς επιλεγέντων επιμελητών στους προεπιλεγέντες τεχνικούς συμβούλους για τη δειγματική καθιέρωση και χρήση ορθής ορολογίας.
 • Στην αξιολόγηση των δειγματικών κειμένων μετάφρασης μετά την επιμέλεια και τη διαδικασία καθιέρωσης και χρήσης ορθής ορολογίας και τελική επιλογή των τεχνικών συμβούλων που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της καθιέρωσης ορθής ορολογίας.
 • Στην ανάθεση των μετά την διαδικασία της καθιέρωσης ορθής ορολογίας κειμένων μετάφρασης στους προεπιλεγέντες συντάκτες για τη δειγματική σύνταξη κειμένου.
 • Στην αξιολόγηση των δειγματικών συντάξεων κειμένων και τελική επιλογή των συντακτών που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία της σύνταξης κειμένου.

 

Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.