Αρχική>ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ > ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ > 1η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1η ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 • Κατανόηση σε βάθος του θέματος του κειμένου που μας παρεδόθη για μετάφραση.
 • Διενέργεια πολλών ειδών ερευνών που βοηθούν στη κατανόηση της μοναδικότητάς του στην αρχική γλώσσα.
 • Ανάλυση του αρχικού κειμένου ύστερα από επισταμένη μελέτη πριν από τη έναρξη της επιχείρησης της μετάφρασης.
 • Εντοπισμός τεχνικών λεπτομερειών όπως γραφικές απεικονίσεις, σελιδοποίηση κ.ά.
 • Καθορισμός μεθόδου τροποποίησης και ανάπτυξης του περιεχομένου, έχοντας κατά νου τις λεπτές αποχρώσεις και τις πολιτιστικές ευαισθησίες.
 • Σχεδιασμός και οργάνωση του σχεδίου και των διαδικασιών διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του μεταφραστικού έργου και των τρόπων ελέγχου.
 • Καθορισμός τρόπου εφαρμογής των μεταφραστικών αρχών μας και επίλυση προβλημάτων στην πρακτική τους εφαρμογή.
 • Μελέτη της έννοιας του αρχικού κειμένου.
 • Κωδικοδότηση του κειμένου της μετάφρασης.
 • Καθορισμός της σωστής προεργασίας.
 • Επιλογή της ομάδας που θα ασχοληθεί με το μεταφραστικό έργο.
 • Λήψη αποφάσεων ως προς τις σημασιολογικές και συντακτικές προσεγγίσεις.

 

Εγγραφείτε στο newsletter της εταιρίας μας για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις προσφορές μας.