Αρχική>ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ > Ακρίβεια και πιστότητα της μετάφρασης

Ακρίβεια και πιστότητα της μετάφρασης

Υπάρχουν δύο αρχές μετάφρασης:
 • η αρχή της πλήρους (ή τυπικής) ισοδυναμίας που επιδιώκει να διατηρήσει όλες τις πληροφορίες του αρχικού κειμένου με την παρουσία καλής λογοτεχνικής μορφής αντιστοιχίζουσα πλήρως το αρχικό κείμενο με το κείμενο της μετάφρασης προκειμένου να προσφέρει ένα πολύ ακριβές και ευανάγνωστο κείμενο, και
 • η αρχή γνωστή ως δυναμική ισοδυναμία που έχει ως πρώτο μέλημα την ακρίβεια του κειμένου της μετάφρασης με βάση την αφοσίωσή της στις διεργασίες της σκέψης του συγγραφέα του αρχικού κειμένου.
Ακολουθούμε τη μέση οδό, δεν αποκλίνουμε σε μεγάλες περιφράσεις που αποδυναμώνουν τις ιδέες, και δεν τηρούμε αυστηρά επιταγές που διακινδυνεύουν να υποβιβάσουν το συναίσθημα, δηλαδή δεν είμαστε ούτε υπερβολικά ελεύθεροι ούτε πλήρως δουλοπρεπείς. Επειδή τα πρότυπα της σκέψης, η σύνταξη και οι λεξιλογικές και γραμματικές λεπτομέρειες διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα, για να επιτευχθεί η «μεταφορά» των εννοιών των συγγραφέων των αρχικών κειμένων, τα κείμενα της μετάφρασης υφίστανται συχνές τροποποιήσεις στην έκφραση και στη δομή ενώ απαιτείται διαρκής μέριμνα για τις συγκυριακές σημασίες των λέξεων έτσι ώστε να εκφράσουμε επιτυχώς τις έννοιες του αρχικού δημιουργού.

Η μετάφραση «δεν φαίνεται», δηλαδή η σημασία της είχε υποτιμηθεί, όχι μόνο ως μορφή τέχνης, αλλά ως μέσο για την έκφραση νοημάτων και μέθοδος ερμηνείας. Ο τεράστιος όγκος των κειμένων όλων των ειδών, τόσο των παραδοσιακών γραπτών κειμένων όσο και των νέων ηλεκτρονικών συνεχίζει να αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, ενώ αυξάνεται παράλληλα και η ύπαρξη της ανάγκης της διαβίβασης των εν λόγω κειμένων πέρα από κάθε γλωσσικό σύνορο. Ωστόσο, παρά την απότομη αύξηση της γνώσης στον κόσμο, το αόρατο της μετάφρασης εξακολουθεί να υφίσταται.

Εδώ, συμμετέχοντας και εμείς στην παγκόσμια προσπάθεια της έρευνας για τους τρόπους διαβίβασης των κειμένων και την άρση του «αοράτου» της μετάφρασης, ακολουθούμε τρόπους που έχουμε δοκιμάσει και υιοθετήσει κατά τη διάρκεια της υπερ30χρονης πορείας μας. Οι συνθήκες επιβάλλουν την ιδανική ισοδυναμία μεταξύ του αρχικού κειμένου και του κειμένου της μετάφρασης. Η προσέγγισή μας στην ιδανική ισοδυναμία επιτυγχάνεται εάν:
 • Η μετάφραση είναι αποτελεσματική.
 • Συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο των πληροφοριών του πρωτοτύπου, εντός των ορίων των παραμέτρων του αρχικού κειμένου.
 • Το κείμενο της μετάφρασης δεν έχει τη μορφή κειμένου μετάφρασης αλλά είναι από μόνη της ένα αληθές πρωτότυπο κείμενο.
 • Υπάρχει ταύτιση ή τουλάχιστον εγγύτητα προς την πραγματική αξία του πυρήνα του νοήματος του πρωτοτύπου κειμένου.
 • Υπάρχει σαφής ποιότητα.
 • Είναι επικοινωνιακή και ενημερωτική.
 • Υπάρχει η ακρίβεια εντός του φάσματος της έννοιας του αρχικού κειμένου.
 • Υπάρχει η ακρίβεια σε πλήρη διάσταση της έννοιας του αρχικού κειμένου.
 • Υπάρχει ορθότητα.
 • Το κείμενο είναι απαλλαγμένο από εννοιολογικά, ορθογραφικά, γραμματικά και συντακτικά λάθη.
 • Το κείμενο της μετάφρασης δεν εισάγει ή δεν οδηγεί σε πλάνη περί τα πράγματα.
 • Είναι απαλλαγμένη από εσφαλμένα γεγονότα.
 • Δεν αντιμετωπίζεται ως λανθασμένο ένα κείμενο μετάφρασης που μεταφέρει ισοδυνάμως τις λανθασμένες πληροφορίες του αρχικού κειμένου. Εδώ είναι καθήκον του πελάτη να προειδοποιήσει τον αναγνώστη για τις λανθασμένες πληροφορίες.
 • Είναι ολοκληρωμένη.
 • Είναι πλήρης και η πληρότητα να αναφέρεται στη διατήρηση της ακεραιότητας των πληροφοριών στο κείμενο της μετάφρασης όσον αφορά το περιεχόμενο και τις προθέσεις του αρχικού κείμενου.
 • Είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από αδικαιολόγητες υπερβολές.
 • Υπάρχει τόση σαφήνεια όση και στο αρχικό κείμενο. Κείμενο μετάφρασης που εισάγει ασάφειες, στρεβλώσεις και συμβάλλει στην αναποτελεσματικότητα της μετάφρασης δεν πρέπει να υπάρχει.
 • Είναι κατάλληλη για τη σκοπούμενη χρήση αποφεύγοντας έτσι την αναποτελεσματικότητα της και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες πληροφόρησης των αναγνωστών ή/και των χρηστών για τους οποίους προορίζεται.
 • Διαδραματίζει με συνέπεια το σημαντικό της ρόλο στην εξέλιξη των γλωσσών και των πολιτισμών.
 • Είναι συνεπής στη λογική συνοχή που αναφέρεται στην ομοιομορφία της ορολογίας, την παρουσίαση των παραγράφων του κειμένου της μετάφρασης και των άλλων στοιχείων, όπως τη παράλληλη δομή και τα πρότυπα σκέψης.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις προσαρμόζονται ανάλογα με το είδος του αρχικού κειμένου εφόσον ο στόχος είναι μία ακριβής, σαφής και πλήρης μετάφραση γιατί οι μορφές του λόγου μπορούν να μεταφραστούν με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα αλλά να διαφέρουν ως προς το δυσκολίες της μετάφρασης ανάλογα με τη διαφορετικότητα του τομέα.
 
Τα μεταφραστικά αποτελέσματα του Μεταφραστικού μας Οργανισμού που προσφέρονται μέσω των επιλογών των συστημάτων μας είναι προσαρμοσμένα για να ικανοποιήσουν τους τελειομανείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική αποδοχή από το κοινό που θα χρησιμοποιήσει τη μετάφραση. Εστιάζουμε πάντα στις αρχές του Μεταφραστικού μας Κέντρου που τηρούνται με ευλάβεια από την ομάδα μας που ελέγχονται για τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας, συνέπειας, πιστότητας, εμπιστευτικότητας, ακρίβειας και αποτελεσματικότητας.