Αρχική>ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ > Οι μεταφραστικές αρχές και αξίες μας

Οι μεταφραστικές αρχές και αξίες μας

Οι μεταφραστικές αρχές και αξίες μας:
 • Να ακολουθούμε τους κανόνες της επιτυχούς γραπτής επικοινωνίας.
 • Να συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότητα του μεταδιδομένου μηνύματος.
 • Να μικραίνουμε τις αποστάσεις μεταξύ των δύο προσεγγίσεων των άκρων, της αυταρχικής και δύσκολης πιστής μετάφρασης ή της μετάφρασης κατά κυριολεξία που χρησιμοποιούμε τις λέξεις που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στις δύο γλώσσες και της ακραίας ελεύθερης ή χαλαρής μετάφρασης ή παράφρασης που είναι αδύνατο να μεταδώσει τις προθέσεις του αρχικού κειμένου με την ακρίβεια που είναι αναγκαία και να επιλέγουμε το μεσαίο δρόμο για να μεταδώσουμε τις προθέσεις και τις σκέψεις του πρωτοτύπου κειμένου χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται τους κανόνες της γλώσσας του κειμένου της μετάφρασης.
 • Να θεωρούμε το έργο μας περισσότερο ως τέχνη, παρά ως επιστήμη, που εμπεριέχει τη δημιουργικότητα για να γίνει απολύτως σεβαστή η φιλοσοφία της μετάφρασης που ακολουθεί πιστά τις προτάσεις του αρχικού δημιουργού, κατά τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί να απορροφήσει το μήνυμα του αρχικού συγγραφέα εύκολα.
 • Να αποτυπώνουμε τους προβληματισμούς και τις σκέψεις του πρωτοτύπου κειμένου.
 • Να ακολουθούμε ευλαβικά το ύφος και τον τρόπο της γραφής του αρχικού κειμένου ώστε το κείμενο της μετάφρασης να είναι της ίδιας φύσης και να εμπεριέχει πλήρως τις ευκολίες του αρχικού έτσι ώστε η μετάφραση να φαίνεται ως αρχικό δημιούργημα από μόνη της.
 • Να χρησιμοποιούμε συνεργάτες που έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση και των δύο γλωσσών, της γλώσσας του πρωτοτύπου και της γλώσσας του κειμένου της μετάφρασης καθώς και πλήρη επιστημονική γνώση του αντικειμένου με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι.
 • Να ελαχιστοποιούμε τις ατέλειες των αντιστοιχιών μεταξύ των λέξεων της γλώσσας του αρχικού κειμένου και της γλώσσας του κειμένου της μετάφρασης που πολλές φορές διακρίνονται από πολύ αμυδρές αποχρώσεις μεταξύ τους.
 • Να οριοθετούμε και να εξελίσσουμε ειδικές δυνατότητες και πρακτικές που λαμβάνουν μέρος στη μεταφραστική διεργασία.
 • Να εξελίσσουμε την έρευνα, την τεκμηρίωση, την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης στα πρότυπα του επαγγελματισμού, στους κανόνες, στις προϋποθέσεις, στη δεοντολογία και στις συγγενείς δεξιότητες του επαγγελματισμού της μεταφραστικής βιομηχανίας.
 • Να εκθέτουμε σε ομάδες τις ουσιαστικές δεξιότητες και τα άλλα γνωρίσματα της γραπτής επικοινωνίας.
 • Να προκαλούμε την επίλυση των θεμάτων αντιστοίχισης κειμένων.
 • Να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αφορούν τις πολιτισμικές αναφορές.
 • Να αντιμετωπίζουμε την προσέγγιση στη μάθηση ως προβληματισμό στη μεταφραστική διαδικασία και της ένταξης της στις εξελικτικές μεθόδους που μας οδηγούν σε διαρκή βελτίωση ακολουθώντας αποτελεσματικότερες στρατηγικές.
 • Να προσδίδουμε αξία στα εξειδικευμένα αρχικά κείμενα που προέρχονται από διαφορετικούς τομείς.
 • Να παραλληλίζουμε τις διαφορές των πολιτισμών για να υπερπηδάμε τις αντιξοότητες με σκοπό την κατανόηση της γραμματικής των κειμένων της γλώσσας πηγής.
 • Να δίδουμε την εντύπωση ώστε τα ολοκληρωμένα κείμενα μετάφρασης να είναι από μόνα τους πρωτότυπα δημιουργήματα και όχι αναπαραγωγές ή αντίγραφα, άσχετα αν το κείμενο της μετάφρασης στηρίζεται ολοκληρωτικά σε εργασία άλλου.
 • Να μην ξαναγράφουμε το αρχικό κείμενο ακολουθώντας πιστά τις θελήσεις ή προθέσεις του αρχικού συγγραφέα γιατί αυτή η επιταγή προϋποθέτει αμέτρητους περιορισμούς.
 • Να είμαστε άριστοι γνώστες της γλώσσας του κειμένου της μετάφρασης και να μπορούμε να κατανοούμε το ύφος και τις έννοιες στο πρωτότυπο κείμενο.
 • Να εξισορροπούμε τη δυσκολία του ρωσικού αξιώματος που αναφέρει ότι η όμορφη μετάφραση δεν είναι πιστή και ότι η πιστή δεν είναι όμορφη.
 • Να επιτυγχάνουμε την άριστη γραφή στη μητρική μας γλώσσα.
 • Να είμαστε άριστοι γνώστες όλων των λεπτομερών επιταγών του γράφειν στη γλώσσα του κειμένου της μετάφρασης.
 • Να συζητούμε τις αρχές μας ανοικτά και να μη περιοριζόμαστε.
 • Να μην θεωρούμε καλή μετάφραση αυτό που αναμένουν να διαβάσουν οι άνθρωποι και όλα τα άλλα να θεωρούνται λανθασμένα ή αναληθή.
 • Να αποκαθιστούμε τη συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος της σύλληψης του τρόπου γραφής του αρχικού κειμένου.
 • Να μεταφέρουμε με προσοχή στη γλώσσα της μετάφρασης τις ιδέες, τα συναισθήματα, το ύφος και τον τρόπο του γράφειν του αρχικού συγγραφέα χωρίς να τα μεταβάλλουμε σε αυστηρότερα ή ασθενέστερα.
 • Να μην αποκρύπτουμε ή να μειώνουμε τη σκληρότητα του πρωτοτύπου στη προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε το σημείο εξισορρόπησης που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των δύο.
 • Να εφευρίσκουμε τη χρυσή τομή μεταξύ του ύφους και του τρόπου γραφής του αρχικού πρωτοτύπου κειμένου και του κειμένου της μετάφρασης. 
 • Να στηριζόμαστε στην αρχή της αποδοχής της προσέγγισης ως ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου ώστε οποιοδήποτε μήνυμα να μπορεί να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα.
 • Να προβληματιζόμαστε για τη διαδικασία της μετάφρασης και της αξιολόγησης της ως προσέγγιση στη μάθηση, οδηγώντας έτσι σε βελτιωμένες και πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.