Αρχική>ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Γενικές κατηγορίες μεταφράσεων > Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις

Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις

Από την ίδρυσή μας, το 1980, κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις παρέχοντας υψηλής ποιότητας Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις σε προσιτές και συμφέρουσες τιμές. Συνεργαζόμαστε με πολλούς πελάτες (δημόσιους φορείς, νομικές διευθύνσεις εταιρειών, δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους) μέσα κι έξω από την Ελλάδα. Παρακολουθούμε συνεχώς τις σύγχρονες εξελίξεις στις Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθετη διεπιστημονική πολυδιάστατη προσέγγιση που σήμερα συναντάται ευρέως σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Κανόνες μας είναι η συνέπεια, η εμπιστευτικότητα, η ταχύτητα, η ακρίβεια και η πιστότητα. Διατηρούμε ζωηρό το ενδιαφέρον των μεταφραστών μας για τη συνεχή βελτίωσή τους στις τεχνικές που αφορούν τις Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις που σχετίζονται με τη δομή, τα είδη και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τα νομικά κείμενα, τις διαφορές μεταξύ νομικών συστημάτων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους κατά τη μετάφραση, τη μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης και τη μελέτη όλων των κατηγοριών νομικών κειμένων.

Κατά τη διάρκεια της πορείας μας διεκπεραιώσαμε υψηλής ποιότητας Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις και είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με αρκετούς μεταφραστές νομικών κειμένων. Κάθε μεταφραστής νομικού εγγράφου είναι κάτοχος πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων ενός ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καλύπτοντας όλες σχεδόν τις πτυχές στις Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις.

Ο μεταφραστής νομικών κειμένων πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της γλώσσας, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου, εξοικείωση με το νομικό αντικείμενο, ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές για τη νομική μετάφραση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού τοπικής προσαρμογής και άλλα. Οι συνεργάτες μας νομικοί μεταφραστές έχουν αυτές τις ικανότητες και διαθέτουν τις ακαδημαϊκές εμπειρίες και γνώσεις που απαιτούνται ώστε η νομική μετάφραση που συντάσσουν να είναι πλήρως αποδεκτή. Κάθε μεταφραστής νομικών έγγραφων έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για την επιτυχή διεκπεραίωση αξιόπιστων νομικών μεταφράσεων

Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία της δικηγορικής ομάδας μας που μας δίδει τη δυνατότητα να παρέχουμε επίσημες Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις και επικυρώσεις νομικών μεταφράσεων. Οι Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις, που είναι επικυρωμένες από δικηγόρο, εκδίδοναι με βάση το Ν.4194 - Κώδικας δικηγόρων και καθιστά τις επίσημες Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις αποδεκτές παντού.

Η εμπειρία μας στις Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις εκτείνεται σ’ όλους τους κλάδους του δικαίου και έχουμε διεκπεραιώσει μεταφράσεις: 

 
 • Αεροπορικού Δικαίου
 • Αθλητικού Δικαίου
 • Δικαίου Αλλοδαπών
 • Δικαίου Αξιογράφων
 • Αστικού Δικαίου
 • Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Αστυνομικού Δικαίου
 • Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Ατομικού Εργατικού Δικαίου
 • Αυτόνομου Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού
 • Βυζαντινού Δικαίου
 • Δημοσίου Δικαίου
 • Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 • Δημοσίου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
 • Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου
 • Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου
 • Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Διεθνούς Περιβάλλοντος
 • Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
 • Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών
 • Δικονομικού Ποινικού Δικαίου
 • Διοικητικού Δικαίου
 • Εκκλησιαστικού Δικαίου
 • Δικαίου Εκμεταλλεύσεως
 • Εμπορικού Δικαίου
 • Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών
 • Δικαίου Εμπορικών Σημάτων
 • Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων
 • Εμπράγματου Δικαίου
 • Ενοχικού Δικαίου
 • Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου (Ελληνογαλλικό)
 • Δικαίου επιμέρους Ορθόδοξων Εκκλησιών
 • Κοινοβουλευτικού Δικαίου
 • Κοινοτικού Οικονομικού Δικαίου
 
 • Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Δικαίου Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κυπριακού Δικαίου
 • Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης - Επικοινωνίας
 • Δικαίου Νεότερων χρόνων
 • Οικογενειακού Δικαίου
 • Δικαίου Οικονομικής Εγκληματικότητας
 • Δικαίου Παραβατικών Ανηλίκων
 • Δικαίου Περιβάλλοντος
 • Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ποινικού Δικαίου
 • Δικαίου Πολιτικής Δικονομίας
 • Πτωχευτικού Δικαίου
 • Ρωμαϊκού Δικαίου
 • Συλλογικού Εργατικού Δικαίου
 • Δικαίου Συνεταιρισμών
 • Δικαίου Τραπεζών
 • Δικαίου Υγείας
 • Φορολογικού Δικαίου
 • Φορολογικού Διεθνούς Δικαίου
 • Δικαίου Χριστιανικών Εκκλησιών
 • Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού (Κοινοτικού / Συγκριτικού) Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
 • Δικαίου Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος
 • Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου
 • Ιατρικού, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 • Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
 • Κληρονομικού Δικαίου
 • Εταιρικού Δικαίου
 
Στις Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις που έχουμε μεταφρασει συμπεριλαμβανονται κείμενα:
 
Αγωγών
Αδειών
Αποποιήσεων
Δηλώσεων
Διαδοχών
Διαθηκών
Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Δικαιωμάτων Εμπορικής Ιδιοκτησίας
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Δικαστικών αποφάσεων
Δικαστικών προσφυγών
Εγγράφων επισήμων αρχών
Εγγράφων ακίνητης περιουσίας
Εγγράφων διαιτησίας
Εγγράφων ενώσεων
Εγγράφων ιδρυμάτων
Εγγράφων κήρυξης πτώχευσης
Εγγράφων μετανάστευσης
Εγγράφων ομοσπονδιών
Εγγράφων σωματείων
Εγγράφων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εγκυκλίων
Εκθέσεων ελέγχου
Εμπορικών σημάτων νομικής αλληλογραφίας
Νόμων
Οικονομικών καταστάσεων
Πατεντών
Πιστοποιητικών
Πιστωτικών επιστολών
Πληρεξουσίων
Πρακτικών Δ.Σ.
Πρακτικών δικαστηρίων
Προεδρικών διαταγμάτων
Προσφορών χρεογράφων
Συγχωνεύσεων
Κειμένων εγγράφων δικαιοσύνης δικαστηρίων
Κειμένων εγγράφων επισήμων αρχών
Νομικής αλληλογραφίας
Κειμένων εγγράφων νομικών δικαιολογητικών
Όρων και προϋποθέσεων
Εμπορικών συμβάσεων
Εξαγορών χρεογράφων
Εργατικών ατυχημάτων
Εταιρικών εγγράφων
Εταιρικών συμβάσεων
Εταιρικών συμφωνιών
Ευρεσιτεχνιών
Ιδιωτικών συμφωνητικών
Ιδιωτικών συμβάσεων
Ισολογισμών
Κανονισμών
Καταθέσεων μαρτύρων
Καταπιστευμάτων
Καταστατικών ενώσεων
Καταστατικών εταιρειών
Καταστατικών ομοσπονδιών
Καταστατικών σωματείων
Κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών
Κλητήριων θεσπισμάτων
Κυβερνητικών συμβάσεων
Κυβερνητικών συμφωνιών
Λογιστικών εγγράφων
Μηνύσεων
Νομικών δικαιολογητικών/συμβάσεων
Συμβολαίων
Συμφωνητικών
Συστάσεων ενώσεων
Συστάσεων εταιρειών
Συστάσεων ομοσπονδιών
Συστάσεων σωματείων
Υπουργικών αποφάσεων
Φ.Ε.Κ.
Φορολογικών εγγράφων
Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως
Χρεογράφων
Κειμένων εγγράφων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Κειμένων εγγράφων Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κειμένων εγγράφων Νομολογίας
Μαρτυρικών καταθέσεων
Νομικών ορολογιών συγγραμμάτων περιεχομένων εγγράφων κειμένων
Συμβάσεων συμβολαίων εχεμυθείας παροχής υπηρεσιών αποποίησης μεταβίβασης

Γλώσσες που μεταφράζουμε

Αγγλικά, Αζερικά, Αλβανικά, Αραβικά, Αρμενικά, Αφρικαάνς, Βιετναμικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Γαλικιανά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Γίντις, Γροιλανδικά, Δανικά-Δανέζικα, Εβραϊκά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ζουλού, Θιβετιανά, Ιαβαϊκά, Ιαπωνικά, Ινδικά-Χίντι, Ινδονησιακά, Ιρανικά-Περσικά-Φαρσί, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καζακικά, Καταλανικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Κουρδικά, Κροατικά, Λάο-Λαοτινά, Λατινικά, Λετονικά, Λευκορωσικά, Λιθουανικά, Μαλαγασικά, Μαλαισιανά, Μαλτέζικα, Μαυροβουνιακά, Μογγολικά, Μολδαβικά, Μπενγκάλι, Νεπαλικά, Νορβηγικά, Ντάρι-Αφγανικά, Οθωμανικά-Παλαιοτουρκικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Ουρντού-Πακιστανικά, Πάστο-Παστού-Αφγανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σκοπιανά-Μακεδονικά-Σλαβομακεδονικά-Βορειομακεδονικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σομαλικά, Σουαχίλι, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταϊβανέζικα, Τουρκικά, Τσεχικά, Φιλιππινέζικα, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Χμερ-Καμποτζιανά

Αν λοιπόν ψάχνετε για ποιοτικές Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις σε λογικές τιμές, ελπίζουμε ότι σε μας θα βρείτε τις πληροφορίες και τις εξασφαλίσεις εκείνες που θα σας χρησιμεύσουν για να πάρετε τη τελική απόφασή σας για τις επόμενες Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις

μεταφράσεις μετάφραση μεταφραστής μεταφραστές εγγράφου νομολογίας αγωγών αδειών διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαστικών εγγράφων κειμένων δικαστηρίων εμπορικού επίσημων αρχών εταιρικού μετανάστευσης ναυτικού ποινικού σύστασης εταιρειών εμπορικών σημάτων συμβάσεων εταιρικών συμφωνιών ευρεσιτεχνιών ιδιωτικών καταστατικών δικαστικές δικαστική ευρωπαϊκής ένωσης κυβερνητικών μαρτυρικών καταθέσεων νομικής αλληλογραφίας νομικών δικαιολογητικών ορολογιών περιεχομένων συγγραμμάτων όρων προϋποθέσεων πατεντών πρακτικών συγχωνεύσεων εχεμυθείας παροχής υπηρεσιών συμβολαίων αποποίησης μεταβίβασης συμφωνητικών συστάσεων ΦΕΚ φύλλων εφημερίδας κυβερνήσεως χρεογράφων νομικού κειμένου νομικός νομικοί δικαιοσύνης Νομικές Μεταφράσεις Υψηλά Πρότυπα Μετάφραση Νομικών Εγγράφων Νομικά Έγγραφα Νομικές μεταφράσεις Episimes Metafraseis Ακριβής Νομική Μετάφραση Μεταφραστική Υπηρεσία Translations Αθήνα Νομικά Κείμενα Μεταφραστές Έμπειρος Μεταφραστής Μετάφραση Επίσημες Μεταφράσεις Αθήνα Νομικών Μεταφράσεων Νομική Μετάφραση Νομική Ειδική Γλώσσα Ορολογία Δικηγόρο Μεταφραστή Λεπτομέρεια Ακρίβεια Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις Translation Υψηλής Ποιότητας Γραφείο Νομικών Μεταφράσεων Εξειδικευμένη Ομάδα Πολυετής Εμπειρία Νομικών Εγγράφων Ειδικοί Νομικής Μετάφρασης Ακρίβεια Μετάφραση Νομικών Κειμένων Εταιρικά Φορολογικό, Λογιστικό, Περιβαλλοντικό, Διεθνές, Ιδιοκτησιακό Ευρωπαϊκό Επίσημες Αξιόπιστες Μεταφράσεις Αρίστης Ποιότητας Metafraseis Nomikes Ακρίβεια Μεταφραστική Ομάδα Εμπείρους Νομικούς Επίσημη Μετάφραση Νομικών Επίσημες Εμπείρους Δικηγόρους Μεταφραστές Εξειδικευμένους Μεταφραστές Νομικά Δικαστικά Έγγραφα Πιστές Μεταφράσεις Νομικών Εγγράφων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταφραστική Εταιρία Επιστημονική Ομάδα Αρίστη Μετάφραση Νομικού Κειμένου Ακρίβεια Συνέπεια Κειμένων Μεταφραστικό Μεταφράσεις Εγγράφων Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταφράσεις Εταιρικών και Κυβερνητικών Συμφωνιών Μεταφράσεις Συστάσεων Συγχωνεύσεων Καταστατικών Εξειδικευμένους Αξιοπιστία Ταχύτητα Χαμηλό Κόστος Εχεμύθεια Ιδιωτικό Δημόσιο Ποιότητα Αξιοπιστία Παροχή Υπηρεσιών Μετάφρασης Αρίστη Επαρκή Γνώση Εμπειρία Νομικό Πεδίο Εγγράφων Δικαστικών Εγγράφων Συμβολαίων Καταστατικών Διαθηκών Εξειδικευμένους Νομικός μεταφραστής νομικού μεταφραστή Μεταφραστικό γραφείο Νομικές Μετάφρασης Πιστοποιημένες Μετάφραση Νομικών Δικαστικών Εγγράφων Επίσημο Μεταφραστικό Κέντρο Επίσημες Μεταφράσεις Ακριβείς Γρήγορες Μεταφράσεις Ακρίβεια Ποιότητα Νομικών Μεταφράσεών Διάφορες Γλώσσες Ιταλικά Αγγλικά Γερμανικά Γαλλικά Νομικές Μεταφράσεις Συνέπεια Αξιοπιστία Επίσημη μετάφραση από δικηγόρο επίσημη μετάφραση από δικηγόρο επικύρωση πτυχίου lower, proficiency, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις επίσημη μετάφραση από δικηγόρο αποδεκτή από το σύνολο του ιδιωτικού τομέα και φυσικά το δημόσιο, όπως πχ εφορία, ασεπ, δήμους, δου επίσημη μετάφραση απόn δικηγόρο ισότιμη του υπουργείου εξωτερικών επίσημες μεταφράσεις: όσα πρέπει να γνωρίζετε επικύρωση ή μετάφραση από δικηγόρο μεταφράσεις & επικυρώσεις από δικηγόρο μετάφραση και επικύρωση δικηγόρου επίσημη μετάφραση σε αθήνα επίσημη μετάφραση - με επικύρωση από δικηγόρο πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις αθήνα μετάφραση πτυχίου αγγλικών κόστος επικυρωμένη μετάφραση μετάφραση από δικηγόρο κόστος επίσημη μετάφραση από δικηγόρο - αξιόπιστη μετάφραση δικηγόρος μετάφραση στα αγγλικά επικύρωση από δικηγόρο - επίσημο μεταφραστικό κέντρο επίσημη μετάφραση από δικηγόρο - αυθημερόν οικονομική προσφορά πιστοποιημένες μεταφράσεις επίσημη μετάφραση από δικηγόρο μετάφραση εγγράφων - επίσημη μετάφραση εγγράφων δικηγόροι, μέλη του δικηγορικού συλλόγου επίσημη μετάφραση δικηγόρου είναι έγκυρη και έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής επίσημες μεταφράσεις αλλοδαπών εγγράφων μετάφραση εγγράφων και κειμένων – επικύρωση από δικηγόρο μετάφραση εγγράφων - επικυρωμένες μεταφράσεις πιστοποιημένοι δικηγόροι για μεταφράσεις αθήνα