Αρχική>ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Νομικό Μεταφραστικό Κέντρο

Νομικό Μεταφραστικό Κέντρο

Νομικές Δικαιικές Δικαστηριακές Μεταφράσεις
 
Από την ίδρυσή μας, το 1980, κατέχουμε μία από τις πρώτες θέσεις παρέχοντας υψηλής ποιότητας νομική μετάφραση σε προσιτές και συμφέρουσες τιμές. Συνεργαζόμαστε με πολλούς πελάτες (δημόσιους φορείς, νομικές διευθύνσεις εταιρειών, δικηγορικές εταιρείες και δικηγόρους) μέσα κι έξω από την Ελλάδα. Παρακολουθούμε συνεχώς τις σύγχρονες εξελίξεις στις νομικές μεταφράσεις. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθετη διεπιστημονική πολυδιάστατη προσέγγιση που σήμερα συναντάται ευρέως σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Κανόνες μας είναι η συνέπεια, η εμπιστευτικότητα, η ταχύτητα, η ακρίβεια και η πιστότητα. Διατηρούμε ζωηρό το ενδιαφέρον των μεταφραστών μας για τη συνεχή βελτίωσή τους στις τεχνικές που αφορούν τις νομικές μεταφράσεις που σχετίζονται με τη δομή, τα είδη και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις νομικά κείμενα, τις διαφορές μεταξύ νομικών συστημάτων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους κατά τη μετάφραση, τη μεθοδολογία έρευνας και τεκμηρίωσης και τη μελέτη όλων των κατηγοριών νομικών κειμένων.

Κατά τη διάρκεια της πορείας μας διεκπεραιώσαμε υψηλής ποιότητας νομικές μεταφράσεις και είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με αρκετούς μεταφραστές νομικών κειμένων. Κάθε μεταφραστής νομικού εγγράφου είναι κάτοχος πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων ενός ή περισσοτέρων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καλύπτοντας όλες σχεδόν τις πτυχές στη νομική μετάφραση.

Ο μεταφραστής νομικών κειμένων πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της γλώσσας, ευκολία και ικανότητα απόλυτης κατανόησης του περιεχομένου και της πρόθεσης του συντάκτη του αρχικού κειμένου, εξοικείωση με το νομικό αντικείμενο, ικανότητα συνειδητοποίησης των βασικών εννοιών και αρχών που διέπουν τις στρατηγικές για τη νομική μετάφραση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ισοδυναμίας και χειρισμού τοπικής προσαρμογής και άλλα. Οι συνεργάτες μας νομικοί μεταφραστές έχουν αυτές τις ικανότητες και διαθέτουν τις ακαδημαϊκές εμπειρίες και γνώσεις που απαιτούνται ώστε η νομική μετάφραση που συντάσσουν να είναι πλήρως αποδεκτή. Κάθε μεταφραστής νομικών έγγραφων έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα βοηθήματα για την επιτυχή διεκπεραίωση αξιόπιστων νομικών μεταφράσεων


Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία της δικηγορικής ομάδας μας που μας δίδει τη δυνατότητα να παρέχουμε επίσημες νομικές μεταφράσεις και επικυρώσεις νομικών μεταφράσεων. Η επίσημη νομική μετάφραση, που είναι επικυρωμένη από δικηγόρο, εκδίδεται με βάση το Ν.4194 - Κώδικας δικηγόρων και καθιστά κάθε επίσημη νομική μετάφραση αποδεκτή παντού.

Η εμπειρία μας στη νομική μετάφραση εκτείνεται σ’ όλους τους κλάδους του δικαίου και έχουμε διεκπεραιώσει μεταφράσεις:

 • Αεροπορικού Δικαίου
 • Αθλητικού Δικαίου
 • Δικαίου Αλλοδαπών
 • Δικαίου Αξιογράφων
 • Αστικού Δικαίου
 • Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Αστυνομικού Δικαίου
 • Ασφαλιστικού Δικαίου
 • Ατομικού Εργατικού Δικαίου
 • Αυτόνομου Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού
 • Βυζαντινού Δικαίου
 • Δημοσίου Δικαίου
 • Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου
 • Δημοσίου και Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
 • Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου
 • Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου
 • Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Διεθνούς Περιβάλλοντος
 • Διεθνούς Ποινικού Δικαίου
 • Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών
 • Δικονομικού Ποινικού Δικαίου
 • Διοικητικού Δικαίου
 • Εκκλησιαστικού Δικαίου
 • Δικαίου Εκμεταλλεύσεως
 • Εμπορικού Δικαίου
 • Δικαίου Εμπορικών Εταιρειών
 • Δικαίου Εμπορικών Σημάτων
 • Δικαίου Εμπορικών Συμβάσεων
 • Εμπράγματου Δικαίου
 • Ενοχικού Δικαίου
 • Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου (Ελληνογαλλικό)
 • Δικαίου επιμέρους Ορθόδοξων Εκκλησιών
 • Κοινοβουλευτικού Δικαίου
 • Κοινοτικού Οικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Δικαίου Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Κυπριακού Δικαίου
 • Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης - Επικοινωνίας
 • Δικαίου Νεότερων χρόνων
 • Οικογενειακού Δικαίου
 • Δικαίου Οικονομικής Εγκληματικότητας
 • Δικαίου Παραβατικών Ανηλίκων
 • Δικαίου Περιβάλλοντος
 • Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Ποινικού Δικαίου
 • Δικαίου Πολιτικής Δικονομίας
 • Πτωχευτικού Δικαίου
 • Ρωμαϊκού Δικαίου
 • Συλλογικού Εργατικού Δικαίου
 • Δικαίου Συνεταιρισμών
 • Δικαίου Τραπεζών
 • Δικαίου Υγείας
 • Φορολογικού Δικαίου
 • Φορολογικού Διεθνούς Δικαίου
 • Δικαίου Χριστιανικών Εκκλησιών
 • Χωροταξικού και Πολεοδομικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού (Κοινοτικού / Συγκριτικού) Αστικού Δικονομικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου
 • Δικαίου Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ασφάλειας
 • Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
 • Δικαίου Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος
 • Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
 • Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου
 • Ιατρικού, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 • Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου
 • Κληρονομικού Δικαίου
 • Εταιρικού Δικαίου
 
Μεταξύ των κειμένων που έχουμε μεταφράσει συμπεριλαμβάνονται νομικές μεταφράσεις:
 
 • Αγωγών
 • Αδειών
 • Αποποιήσεων
 • Δηλώσεων
 • Διαδοχών
 • Διαθηκών
 • Δικαιωμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δικαιωμάτων Εμπορικής Ιδιοκτησίας
 • Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Δικαστικών αποφάσεων
 • Δικαστικών προσφυγών
 • Εγγράφων επισήμων αρχών
 • Εγγράφων ακίνητης περιουσίας
 • Εγγράφων διαιτησίας
 • Εγγράφων ενώσεων
 • Εγγράφων ιδρυμάτων
 • Εγγράφων κήρυξης πτώχευσης
 • Εγγράφων μετανάστευσης
 • Εγγράφων ομοσπονδιών
 • Εγγράφων σωματείων
 • Εγγράφων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εγκυκλίων
 • Εκθέσεων ελέγχου
 • Εμπορικών σημάτων νομικής αλληλογραφίας
 • Νόμων
 • Οικονομικών καταστάσεων
 • Πατεντών
 • Πιστοποιητικών
 • Πιστωτικών επιστολών
 • Πληρεξουσίων
 • Πρακτικών Δ.Σ.
 • Πρακτικών δικαστηρίων
 • Προεδρικών διαταγμάτων
 • Προσφορών χρεογράφων
 • Συγχωνεύσεων
 • Κειμένων εγγράφων δικαιοσύνης δικαστηρίων
 • Κειμένων εγγράφων επισήμων αρχών
 • Νομικής αλληλογραφίας
 • Κειμένων εγγράφων νομικών δικαιολογητικών
 • 'Ορων και προυποθέσεων
 • Εμπορικών συμβάσεων
 • Εξαγορών χρεογράφων
 • Εργατικών ατυχημάτων
 • Εταιρικών εγγράφων
 • Εταιρικών συμβάσεων
 • Εταιρικών συμφωνιών
 • Ευρεσιτεχνιών
 • Ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Ιδιωτικών συμβάσεων
 • Ισολογισμών
 • Κανονισμών
 • Καταθέσεων μαρτύρων
 • Καταπιστευμάτων
 • Καταστατικών ενώσεων
 • Καταστατικών εταιρειών
 • Καταστατικών ομοσπονδιών
 • Καταστατικών σωματείων
 • Κατοχυρώσεων ευρεσιτεχνιών
 • Κλητήριων θεσπισμάτων
 • Κυβερνητικών συμβάσεων
 • Κυβερνητικών συμφωνιών
 • Λογιστικών εγγράφων
 • Μηνύσεων
 • Νομικών δικαιολογητικών/συμβάσεων
 • Συμβολαίων
 • Συμφωνητικών
 • Συστάσεων ενώσεων
 • Συστάσεων εταιρειών
 • Συστάσεων ομοσπονδιών
 • Συστάσεων σωματείων
 • Υπουργικών αποφάσεων
 • Φ.Ε.Κ.
 • Φορολογικών εγγράφων
 • Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως
 • Χρεογράφων
 • Κειμένων εγγράφων δικαωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Κειμένων εγγράφων Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κειμένων εγγράφων Νομολογίας
 • Μαρτυρικών καταθέσεων
 • Νομικών ορολογιών συγγραμάτων περιεχομένων εγγράφων κειμένων
 • Συμβάσεων συμβολαίων εχεμυθείας παροχής υπηρεσιών αποποίησης μεταβίβασης
 
Γλώσσες που μεταφράζουμε
 
Αγγλικά, Αζερικά, Αλβανικά, Αραβικά, Αρμενικά, Αφρικαάνς, Βιετναμικά, Βοσνιακά, Βουλγαρικά, Γαλικιανά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Γίντις, Γροιλανδικά, Δανικά-Δανέζικα, Εβραϊκά, Ελληνικά, Εσθονικά, Ζουλού, Θιβετιανά, Ιαβαϊκά, Ιαπωνικά, Ινδικά-Χίντι, Ινδονησιακά, Ιρανικά-Περσικά-Φαρσί, Ιρλανδικά, Ισλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καζακικά, Καταλανικά, Κινέζικα, Κορεάτικα, Κουρδικά, Κροατικά, Λάο-Λαοτινά, Λατινικά, Λετονικά, Λευκορωσικά, Λιθουανικά, Μαλαγασικά, Μαλαισιανά, Μαλτέζικα, Μαυροβουνιακά, Μογγολικά, Μολδαβικά, Μπενγκάλι, Νεπαλικά, Νορβηγικά, Ντάρι-Αφγανικά, Οθωμανικά-Παλαιοτουρκικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Ουρντού-Πακιστανικά, Πάστο-Παστού-Αφγανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σκοπιανά-Μακεδονικά-Σλαβομακεδονικά-Βορειομακεδονικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Σομαλικά, Σουαχίλι, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταϊβανέζικα, Τουρκικά, Τσεχικά, Φιλιππινέζικα, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Χμερ-Καμποτζιανά                                                         μεταφράσεις μετάφραση μεταφραστής μεταφραστές εγγράφου νομολογίας αγωγών αδειών διεθνούς δικαίου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαστικών εγγράφων κειμένων δικαστηρίων εμπορικού επίσημων αρχών εταιρικού μετανάστευσης ναυτικού ποινικού σύστασης εταιρειών εμπορικών σημάτων συμβάσεων εταιρικών συμφωνιών ευρεσιτεχνιών ιδιωτικών καταστατικών δικαστικές δικαστική ευρωπαϊκής ένωσης κυβερνητικών μαρτυρικών καταθέσεων νομικής αλληλογραφίας νομικών δικαιολογητικών ορολογιών περιεχομένων συγγραμμάτων όρων προϋποθέσεων πατεντών πρακτικών συγχωνεύσεων εχεμυθείας παροχής υπηρεσιών συμβολαίων αποποίησης μεταβίβασης συμφωνητικών συστάσεων ΦΕΚ φύλλων εφημερίδας κυβερνήσεως χρεογράφων νομικού κειμένου νομικός νομικοί δικαιοσύνης