Αρχική>ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ > Παρακολούθηση ποιότητας της μετάφρασης

Παρακολούθηση ποιότητας της μετάφρασης

Ο Μεταφραστικός μας Οργανισμός έχει μία αυστηρή διαδικασία παρακολούθησης της ποιότητας που καλύπτει τόσο τη γλωσσική ποιότητα όσο και την ποιότητα των επιχειρηματικών διαδικασιών μας. Αυτό περιλαμβάνει το τρόπο επιλογής και εποπτείας των μεταφραστών, επιμελητών, τεχνικών συμβούλων και συντακτών μας καθώς και το τρόπο εκπαίδευσης των νεοσυνεργαζομένων απείρων συνεργατών.
 
Όλοι οι συνεργάτες μας υφίστανται τη διαδικασία διαπίστευσης. Κάθε συνεργάτης είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός πανεπιστημιακού πτυχίου και χρησιμοποιείται μόνο στο συγκεκριμένο τομέα της εμπειρογνωμοσύνης του λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας του, των δεξιοτήτων του και της εργασιακής εμπειρίας στο κλάδο που αφορά το υλικό που μεταφράζει.
 
Διατηρούμε μακροπρόθεσμες σχέσεις συνεργασίας με τους συνεργάτες μας, οι οποίες βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μαζί με τη διαδικασία της συνεργασίας μας και την παρακολούθηση της ποιότητας, η εμπιστοσύνη είναι ένα σημαντικό στοιχείο της προσέγγισής μας για την διασφάλιση της ποιότητας.
 
Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες που με την πάροδο του χρόνου και τις επαναλαμβανόμενες δοκιμές έχουν αποκτήσει την εμπιστοσύνη μας.
 
Ακολουθούμε αυστηρά κριτήρια επιλογής και παρακολουθούμε συνεχώς τις επιδόσεις κάθε συνεργάτη με την αξιολόγηση της ανταπόκρισης του και της αξιοπιστίας του και με τη διενέργεια επαναλαμβανομένων ελέγχων ποιότητας σε πραγματικές συνθήκες λαμβανομένων επίσης υπόψη των αντιδράσεων που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας.
 
Όλοι οι συνεργάτες μας είναι καλά ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις της ορολογίας στους επιλεγμένους τομείς των αρμοδιοτήτων τους.
 
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και του ταχέως μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δεν επαναπαυόμαστε μόνο στο λογικό κόστος αλλά έχουμε αυστηρές κατευθυντήριες διαδικασίες ποιότητας που είναι σε θέση να ελέγξουν τις υπηρεσίες μας με στόχο να ικανοποιούν το παγκόσμιο πρότυπο και τη προσαρμογή μας στις απαιτήσεις των πελατών μας.
 
Σεβόμενοι την εμπιστοσύνη των πελατών μας σε μας παρακολουθούμε αυστηρά τις διαδικασίες της ποιότητας ως κατευθυντήρια αρχή μας ώστε να παραμένουν απόλυτα ικανοποιημένοι.
Οι ακολουθούμενες διαδικασίες που οδηγούν στην ποιοτική μετάφραση αναφέρονται με λεπτομέρεια στη σελίδα με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ».